Papillon

Stacks Image 5

Vi har fortsatt en nydelig hannvalp for salg.

Valper født 26.april 2022, se under G-kull.
Puppies born 26. April 2022, look under G-litter.