Papillon

Artikler
Innføring i klikkertrening
Dette kurset er beregnet på deg som kan litt om vanlig lydighetstrening, men som trenger hjelp for å komme i gang med klikkertrening. Du finner en veiledning for hvordan du går fram trinn for trinn i denne artikkelen.


Kryptorkisme hos hund har sannsynligvis en enkel recessiv arvegang med kjønnsbundet manifestasjon.
Denne artikkelen er skrevet til Svenska Vita Älghundklubben sitt medlemsblad. Du kan lese hele artikkelen.

Framgangsmåte ved forsterkning
Ved hjelp av variabel forsterkning med
intervaller får du hunden til å utføre øvelsen lengre og bedre, f.eks bli sittende over lengre og lengre tid.
Rasebeskrivelse for
Svensk Hvit Elghund
Den Svenske Hvite Elghunden er den yngste av de svenske nasjonalrasene, og ble godkjent så sent som i 1993. Halvannet år senere, i april 1995 ble rasen godkjent i Norge.


Forsterkning - begrepsoversikt
Her finner du en ordliste som forklarer
forskjellen på positiv og negativ forsterkning, direkte og indirekte forsterkning osv. Info fra Avlsrådet for
Svensk Hvit Elghund
Denne artikkelen ble skrevet til Elghunden, medlemsblad for klubber tilknyttet Norske Elghundklubbers Forbund. Her får du svar på spørsmål du måtte ha om den Svenske Hvite Elghunden.


Trening med Target-stick
Target-stick brukes til alle øvelser med
retning og mål. Velegnet til nesten alle
lydighetsøvelser; som fri ved foten, hopp over hinder og apport, og suveren i forbindelse med inntrening av apparater som i agility.


Spor
Luktesansen er hundens viktigste sanseorgan, og styrer størstedelen av hundens opplevelse. Knust vegetasjon, brekte pinner osv. gir fra seg lukt som har betydning for hundens sporarbeid.
Mennesket har et stort molekylavfall ........Lydighetsøvelser - dekk
Identifiser hvilke ulike momenter øvelsen består av. Tren ett og ett moment for seg. Øk vanskelighets-graden etter en hensiktsmessig progresjon.
Hundebøker og utstyr
Ønsker du å lese mer om ulike former for hundetrening, anbefaler jeg å besøke hjemmesiden til Canis. Der finner du hundelitteratur av høy kvalitet, som sendes deg i posten i løpet av et par dager.