Papillon

LydighetsøvelserHUSK! Framgang har dere kun når hunden lærer, og det gjør den bare når du får anledning til å forsterke (belønne) den. Legg opp øvelsen slik at hunden har mulighet til å lykkes hver gang, da får du den raskeste framgangen.


Dekk:Apellmerke: Enkel dekk i 2 minutter

LP1: Felles dekk i 2 minutter

LP2: Felles dekk i 3 minutter med skjult fører

LP3: Felles dekk i 4 minutter med skjult fører

Elite: Felles dekk i 4 minutter med skjult fører og forstyrrelser

Utgangspunkt: Finn ut hvilket nivå dere er på; dvs har en suksessratio på 9:1, før du starter å trene.

Momenter: Identifiser hvilke ulike momenter øvelsen består av. Tren ett og ett moment for seg. Øk vanskelighetsgraden etter en hensiktsmessig progresjon.Ulike momenter i dekk øvelsene:Tidsaspektet: Hunden skal bli liggende over lengre og lengre tid. Tren med variabel forsterkning med intervaller (+/- 50 %).
”Komfort-nivå”: Dersom øvelsen er på 2 minutter bør hunden beherske + 50 %; dvs 3 minutter når du skal delta i konkurranse.Avstand mellom hund og fører: Føreren skal kunne gå ca 20 meter fra hunden. Start alltid øvelsen med nærhet til hunden. Benytt øyekontakt og kroppsspråk. Øk avstanden etter hvert. Tren også her i intervaller.
”Komfort-nivå”: Det ideelle er at hunden behersker en avstand på 20 meter + 50 %; dvs. 30 meter.Skjult fører: Fører skal være ute av syne i tre minutter. Start helt på begynnelsen igjen; enkel dekk, kort avstand og få sekunder skjult første gangen. Når du kan være skjult for hunden i tre minutter
(+ 50 %) på kort avstand uten andre hunder, kan du avansere. Innfør ett nytt moment om gangen, tren for eksempel først med økt avstand, deretter med andre hunder.


Forstyrrelser: Fremmede personer (dommer, konkurranseleder) skal gå slalom mellom hundene mens føreren er skjult. Start på begynnelsen med enkel dekk og beveg deg rundt den liggende hunden. Når hunden behersker dette, får du andre til å gjøre det samme, mens du står rett foran hunden din og støtter den ved øyekontakt. Deretter øker du avstand og tid. Start å tren fellesdekk med forstyrrelser mens du står rett foran hunden, og øk deretter avstanden. Når du skjuler deg starter du på nytt igjen med nærhet, kort tid, og personer hunden kjenner. Øk vanskelighetsgraden etter hvert.


Når hunden behersker de ulike momentene setter vi de sammen, og hunden utfører med stor sannsynlighet hele øvelsen korrekt.

Generalisering: Øvelsen generaliseres ved at hunden lærer adferden i mange ulike sammenhenger. Tren tidlig og sent, før mat og etter, inne og ute, i all slags vær, i skogen, utenfor butikken, med forstyrrelser, andre hunder, skjult fører osv. Bruk fantasien, men glem ikke klikker og godbiter. Det kan hende at du må starte på begynnelsen igjen når øvelsen skal generaliseres, men trøst deg med at det går mye hurtigere gang nummer to, tre osv.