Papillon

Forsterkning

FORSTERKNING
- Er å øke intensiteten og sannsynligheten for at handlingen skal gjentas.

POSITIV FORSTERKNING
- Er handlinger og resultater som hunden oppfatter som en belønning

NEGATIV FORSTERKNING
- Er opphør av ubehag når handlingen utløses.

DIREKTE FORSTERKNING (VIRKELIG)
- Når selve påvirkningen utgjør belønningen. F. eks.: “Innlæring av sitt med godbit”.
- Når slutthandlingen utløser selve belønningen. F. eks.: “Kontakt ved innkalling”.

INDIREKTE FORSTERKNING (INNLÆRT)
- Hunden lærer å forbinde et nøytralt ord/signal med noe positivt, f.eks. ved at godbiten erstattes med ordet “Bra” eller med ”klikk”.

PLASSERING AV FORSTERKNING
- For å oppnå best mulig resultat og effekt må forsterkningen komme i rett tid, og senest
0,5 sek etter utført handling.
- Det er viktig å belønne i det øyeblikk hunden gjør rett.

F. eks. dersom man trener økt tempo i innkallingen, må belønningen komme når hunden ØKER farten, og ikke når den har kommet fram.

INNLÆRINGSFASEN
- Forsterkning brukes hver gang

KUNNSKAPSFASEN
- For å opprettholde innlærte ferdigheter, benyttes belønning i ca 30 % av riktig utførte handlinger (variabel forsterkning ).
- Ved å variere belønningen oppnås best effekt.

EFFEKTEN AV FORSTERKNINGEN
- kan reduseres eller ødelegges, dersom man bruker godbit og ros som kontaktskapere.
- dersom hunden får belønning når den utfører øvelsen rett - men uengasjert og langsomt.

BEROLIGENDE FORSTERKNING
- Stemmen ; Lange og mange vokaler - F. eks. : “Sååå ja, braaa”.
- Kroppskontakt - senker puls hos hund og eier. Ikke spesielt effektivt som belønning alene - men bra ved siden av annen belønning.
- Godbit ; den mest effektive belønning. Virker beroligende på nervesystemet og forhøyer konsentrasjonen.
- NB! Unntak gjelder enkelte overmaskuline hanhunder, eller hanhunder som har møtt en tispe med løpetid.

EGGENDE FORSTERKNING
- Stemmen ; Glad og oppmuntrende tonefall. Mange konsonanter, korte vokaler. F. eks. “Bra, flink gutt”.
- Unngå berøring eller godbit i forbindelse med den oppmuntrende stemmen.
- Lek øker motivasjon og aktivitet. F. eks.: Drakamp eller kastelek. NB! Pass på å ikke overstimuler.