Papillon

Trening med Target-stickTarget-stick brukes til alle øvelser med retning og mål. Velegnet til nesten alle lydighetsøvelser; som fri ved foten, hopp over hinder og apport, og suveren i forbindelse med inntrening av apparater som i agility.

- Til store hunder er det en fordel med to target-sticker; en kort til øvelser nær deg som vendinger og lignende, og en lang.

- Små hunder krever lengre target-stick, slik at man slipper å bøye seg ned til hunden.

Når du skal trene inn target-sticken hender det at noen hunder biter over den. Dette skyldes som oftest problem med timingen, dvs. at klikket kommer for sent. Ikke gi negativ respons, det kan lett ødelegge apporten senere.

Hold target-sticken litt høyere enn hundens hode, slik at den må strekke seg litt etter den, og start eventuelt med å klikke rett før den berører target-sticken.Innklikking av target-stick

Innlæring av target-stick med variabel forsterkning (punkt 1-4) tar ca et par minutter to ganger daglig i tre dager.

Mål: Få hunden til å berøre target-sticken 4-5 ganger etter hverandre i løpet av få sekunder.

Hold fram target-sticken og la hunden berøre den. Klikk og belønn. Ratio 1:1.
Hunden berører target-sticken to ganger før du klikker og belønner. Øvelsen har nå befestet seg litt mer. Tren variabel forsterkning med intervaller med ratio 2:1 og 1:1.
Øk til 3 berøringer før du klikker. Varier mellom ratio2:1 og 3:1, og legg inn et par enkle i mellom.
Fortsett og øk på samme måte til 4 berøringer før du klikker og belønner. Husk og legg noen korte i mellom, og bruk Jackpott når hunden er ekstra flink.
- Når hunden berører target-sticken tydelig og for eksempel dytter til den med snuten, kan du gå videre.

Nå belønner du bare de sterkeste / tydeligste berøringene. Du har nå innført en ny regel. La hunden få tid til å absorbere det den har lært.
- Du har nå fått en forsterket touch, og samtidig gjort det enklere å innføre variabel forsterkning i andre sammenhenger.

Legg på kommando: Touch, dytt, putt, berør eller lignende.
- Kommandoen sies akkurat i det hunden skal til å berøre target-sticken, deretter klikk når hunden berører target-sticken, og belønn når den har stoppet.

Mål: Overføring av touchen, dvs. få hunden til å berøre en hvilken som helst annen gjenstand ved hjelp av target-sticken.

Plasser target-sticken slik at enden berører gjenstanden som du vil overføre touchen (berøringen) til. Gi kommandoen ”touch”. I det hunden skal til å berøre target-sticken, flytter du den så vidt unna, slik at hunden berører den nye gjenstanden i stedet. Klikk og belønn.
- Hunden har nå lært å berøre en gjenstand med snuten når du peker på den med target-sticken.

Mål: Lære hunden å bevege seg etter target-sticken.

Hold target-sticken så høyt over hundens hode at den må opp på to for å berøre den. Gi kommandoen; ”Touch”, og når hunden hopper opp og berører, klikker og belønner du. Dette er første skritt i å lære hunden å bevege seg etter target-sticken.
Stå foran hunden og hold target-sticken til venstre for den, klikk og belønn ved berøring. Deretter gjør du det samme på høyre side. Ta deretter et skritt bakover mens du veksler mellom venstre og høyre. Varier deretter mellom å gå et skritt bak og et skritt fram.
- Hunden har nå lært at det er ok å følge etter target-sticken.

Øv nå på å få hunden til å bevege seg rundt deg i begge retninger for å berøre target-sticken. Varier mellom korte og lengre bevegelser.
Lær hunden forskjell på høyre og venstre ved å la hunden følge target-sticken, når du beveger den i ring mot venstre eller høyre et stykke fra deg, mens du legger på kommando.