Papillon

Innføring i klikkertrening


Klikkertrening er basert på en vitenskapelig innlæringsteori, kjent som operand betinging. Du er allerede kjent med prinsippene for operand betinging, der vi benytter positiv forsterkning av ønsket adferd (godbit og ros når hunden gjør øvelsen riktig).

Hvorfor bruke klikker?
Klikkeren er et effektivt redskap for å ”fange” eller ”markere” nøyaktig den adferden vi ønsker. Et klikk er raskere enn ord, den er lett å oppfatte også i bråkete omgivelser, og gir oss tid til å finne fram den primære forsterkeren (godbiten). Husk aldri å klikke uten å gi godbit. (Det er likevel viktig å ha et ord som kan erstatte klikkeren når vi ikke har den på oss.)

Hvordan ”klikke inn” hunden?
Klikk og gi godbit minst 20 ganger pr dag første uka. Finn en godbit hunden er ”vill” etter, slik at du får hundens oppmerksomhet. Bruk myke godbiter som hunden kan svelge direkte, slik at den ikke blir opphengt i tyggingen.

Hva er shaping?
Mange treningsmetoder går ut på at man fysisk hjelper hunden til den posisjon man ønsker. I shaping får hunden selv avgjøre hva den skal gjøre, mens vi forsterker den adferden (øvelsen) vi er ute etter og overser de vi ikke vil ha. Sakte men sikkert vil den adferden som forsterkes øke og de andre vil minske. Hunden erfarer at den kan få deg til å by på godbiter ved eget initiativ.Shapingtips 1. steg1. Ta fram godbit og klikker, og finn en rolig plass å trene.

2. Forsøk å ikke snakke mens du shaper.

3. Ta ikke på hunden, eller forsøk å hjelpe den til riktig øvelse. Beveg eventuelt litt på deg selv dersom hunden blir sittende å stirre.

4. Ha et oppmuntrende og blidt ansiktsuttrykk.

5. Se etter den minste bevegelse fra hunden.

6. Start med å forsterke alle små tendenser i riktig retning mot den valgte øvelsen.

7. Når hunden begynner å gjenta adferden, kan du vente på en litt tydeligere utførelse før du klikker. Når du ikke lenger forsterker hundens første forøk kan den bli frustrert og prøve noe annet. Det er normalt. Vent litt å se om den går tilbake til den ønskede adferden. Gå eventuelt tilbake til en enklere versjon av adferden noen ganger før du prøver igjen.

8. Om hunden blir frustrert og legger seg ned, blir sittende å stirre på deg eller går sin veg, betyr det at den ikke riktig har skjønt hva det hele går ut på, eller at du krever for mye for tidlig. Gå tilbake og forsterk en enkel variant av adferden.

9. 5-10 minutter er passe treningstid hver gang. Syns hunden det er moro og vil fortsette kan du holde på så lenge du vil. Husk bare å slutte å trene på en øvelse når det går som best.

10. Når hunden gjør et skikkelig fremskritt kan du gi ”Jackpot”, dvs mange godbiter på en gang - det gjør inntrykk på hunden.Shapingtips 2. stegVi skal nå gå over fra å jobbe med spontan adferd (det hunden gjør naturlig) til framkalt adferd, dvs. adferd som utløses av noen form for ytre påvirkning. Til det bruker vi targeting.

Target
En ”target” er en gjenstand som hunden lærer å orientere seg mot. Treningen foregår ved at vi viser hunden en target, og klikker for all interesse eller bevegelse mot den. Målet er å få hunden til å dytte til targeten med snuten (eventuelt labben).

Target-stick
Target-stick er en stav som brukes for å få hunden til å utføre en rekke ulike bevegelser. Hold staven i høyre håndflate, samtidig som du holder klikkeren mellom høyre tommel og pekefinger. Godbitene har du i venstre lomme eller lignende og gir med venstre hånd.

1. Øv deg på å klikke med target-sticks uten hund først til du behersker dette.

2. Hold fram staven og klikk for enhver interesse hunden viser for targeten. Målet er at hunden berører stavens spiss med snuten.

3. Shape adferden ved først å klikke for all interesse, så øyekast, bevegelse mot staven, alle berøringer osv.

4. Ha ikke hastverk, ingen tar eksamen etter et par timers trening.

5. La hunden ta initiativ og være aktiv. Forsøk ikke å hjelpe hunden ved å stikke targeten opp i snuten på den, mens den er passiv.

6. Når hunden vel har forstått hva den skal gjøre, kan du legge på kommando; for eksempel ”touch” , dytt, putt eller lignende.

7. Oppmuntre hunden til å følge staven når du flytter den. Begynn med ett steg, så to osv.

8. Når hunden nå har lært seg å berøre og følge staven kan du lære den mange tricks, som hoppe, krype, snurre rundt osv.Shapingtips 3. stegFlyttbare target

Mange ting kan brukes, for eksempel et lite gjennomsiktig plastlokk.

1. Vis gjenstanden til hunden og klikk for all interesse som tidligere beskrevet. Vær sjenerøs med klikk og godbit i begynnelsen. Husk å gå langsomt fram.

2. La hunden ta initiativ og være aktiv. Vær stille mens du trener.

3. Legg gjenstanden på gulvet, og flytt den gradvis lenger og lenger unna deg og hunden. Klikk når hunden oppsøker gjenstanden, og la den komme tilbake å hente godbiten.

4. Når hunden vel har forstått hva den skal gjøre, kan du legge på kommando; for eksempel ”touch” , dytt, putt el.lign.

5. Dette kan du bruke til å sende hunden fra deg, for eksempel gå til de ulike familiemedlemmene(senere kan dere leke gjemsel), gå på plassen sin, osv. Du kan også lære den å slå på lyset, dytte opp døra m.m.

Om du trener inn flere øvelser samtidig er det lurt å bytte til en annen plass og/eller ta en liten pause mellom øvelsene. Hunden vil avbryte øvelsen når den hører klikket, men vil fort fortsette med øvelsen. Et klikk betyr informasjon (om at den gjorde rett) og fungerer samtidig som frisignal.
Stacks Image 16
Stacks Image 18
Stacks Image 20
Stacks Image 22

”Feil med godbit”Ved hjelp av godbit har vi lært hunden et nullsignal. Dette forteller den at det den gjorde ikke var den ønskede adferden, og at den må prøve noe annet. Hunden slipper da å bruke tid på noe som ikke gir uttelling, og det går raskere å lære inn en øvelse. Vi bruker aldri ordet nei eller fy når vi trener hunden.

1. Ta en godbit i den ene hånden uten at hunden ser det.

2. Hold fram begge hendene med litt avstand.

3. Når hunden berører den ene hånden, åpner du den og sier ”feil” i et nøytralt tonefall om den er tom, og ”bra” om godbiten er der.

4. Når hunden tar den tomme hånden og får feil, la den så berøre den andre å få ”bra” og godbit.

5. Neste skritt er å ta hendene på ryggen igjen når den fikk ”feil”, men beholde godbiten i samme hånd. La så hunden prøve på nytt.

6. Når hunden forstår dette, gjør du det litt vanskeligere ved å begynne helt på nytt når hunden får ”feil”, og la det variere tilfeldig hvilken hånd du har godbiten i.ApporteringApportering vil si at hunden plukker opp en gjenstand med munnen og holder den fast. Apportering er både morsomt og praktisk. Med en del tålmodighet kan hunden lære å ta opp hvilken som helst gjenstand.

Enkelte hunder er avlet fram for å apportere, for eksempel retrivere som er apporterende fuglehunder, andre er passelig interessert, og atter andre syns det å ta noe i munnen , bortsett fra mat, er helt utenkelig. Det varierer derfor veldig hvor lett det er å lære en hund apportering, men alle kan lære det i sitt eget tempo.

Selv om hunden allerede har lært å hente ting, må du starte helt på begynnelsen når du shaper hunden til å ta opp noe med munnen. Det letteste er å begynne med noe hunden allerede har tatt frivillig i munnen tidligere, for eksempel en leke. Gjenstanden bør ikke være for tung, og unngå metall i første omgang.

1. Hold apporten i hånda. Hunden viser interesse, klikk og godbit. Gjenta noen ganger.

2. Klikk når hunden snur hodet mot apporten, som du fremdeles holder i hånda. Gjenta.

3. Vent med å klikke til hunden beveger seg mot apporten. Gjenta.

4. Hunden berører apporten. klikk og gi eventuelt Jackpot dersom du har brukt lang tid på å nå hit.

5. Dersom hunden blir stående fast ved en adferd, gå tilbake noen hakk. Det er normalt at det stopper opp av og til. Vær også klar over at hunden slipper gjenstanden vær gang du klikker. Det er helt greit.

6. Når hunden villig tar apporten fra hånda di, og gir den tilbake, er det tid for neste steg. Legg apporten på et lavt bord eller på gulvet framfor deg til å begynne med.

7. Dersom dette fungerer, flytt apporten sakte litt lenger vekk fra deg.

8. Legg på kommando til slutt.

Det er ikke sikkert at hunden har lært seg å generalisere , dvs. å apporter flere typer gjenstander. Begynn da på nytt med en ny gjenstand, det går raskere og raskere for hver ting. Når hunden har lært å apportere kan du lære den å plukke opp et nøkkelknippe, lommeboka, hente mobilen, hjelpe til å dekke bordet (servietter, underlag osv.), hente tøflene, eller bandet sitt når den har lyst å gå ut. I tillegg til kommandoen ”hent” eller ”apport” kan du lære den navnet på det den skal apportere, for eksempel tøflene.

Pote-triksHånden din skal være targeten når du trener pote-triks.

1. Hold eventuelt en godbit i hånden for å få hunden interessert i den.

2. Når hunden krafser på hånden klikker du og gir godbiten.

3. Når hunden har forstått at den skal krafse med poten, går du over til å ha godbiten i lomma.

4. Du bør bare lære hunden ett pote-triks om gangen så den ikke blir forvirret.

5. Ikke begynn med ett nytt trikks før det første sitter godt.

6. Signalet som skiller triksene er hvordan og hvor høyt du holder hånden.

Du kan for eksempel lære hunden å hilse med labben, ”give me 5” eller vinke.
Stacks Image 37
Litteratur: Klick & Trick, en lekfull bok om operant inlärning för hundar (svensk), Canis.