Papillon

Valper / Puppies

Om du er interessert i en valp kan du kontakte meg på:
gotomarit@gmail.com eller tlf +47 - 988 77 511
If you are interested in a puppy please contact me:
gotomarit@gmail.com or phone +47 - 988 77 511
Stacks Image 5
«En valp er den eneste ekte kjærlighet som kan kjøpes for penger.» / "A puppy is the only true love that can be bought for money."