Papillon

Adress:
Marit Vandeskog Eliassen
Liagrendvegen 295
3812 Akkerhaugen
Norway
Du kan kontakte meg på: gotomarit(@)gmail.com
You can contact me on: gotomarit(@)gmail.com
Stacks Image 8

Kennel info


Jeg heter Marit Vandeskog Eliassen, så dagens lys i 1961, oppdretter og innehaver av Kennel Sofaulven. Min første hund, en Border Collie ved navn Lucy, fikk jeg som 12 åring, og siden har jeg vært bitt av basillen. Det har vært mange ulike hunder og raser siden den gang.

Jeg er opprinnelig utdannet Faglærer i forming; tre- og metall, og har en allsidig formingsfaglig bakgrunn, en videreutdanning i Administrasjon og ledelse, samt Internettredaktør. Så lenge barna var små og jeg var i full jobb som lærer og rektor, ble det ikke så mye tid til å drive med hunder. Først i 1995 fikk jeg mitt første kennelnavn Terjeviken, etter eiendommen jeg da bodde på, og startet mitt oppdrett av Svensk hvit elghund. Siden fortsatte jeg med oppdrett av Eurasier. I 2012 søkte jeg om nytt kennelnavn, og slik så Kennel Sofaulven dagens lys.

Ved siden av kurs innen genetikk, avl og oppdrett, så er jeg bl.a. utdannet instruktør i lydighet og ringsekretær. I tillegg til hundene hjelper jeg min mann på hans Institutt, jeg maler bilder, skriver, og driver med webdesign, for å nevne noe.

Jeg og min mann Eystein, bor på nå i Midt-Telemark kommune.

Jeg har drevet med oppdrett i over 20 år. Jeg har også tidligere i over 10 år vært leder i avlsrådet for Svensk hvit elghund, og sittet i div. styrer og avlsråd. Jeg er svært interessert i genetikk, og gjør en kombinasjon kun dersom jeg tror at denne vil tilføre rasen noe positivt.

Hundeutstilling er ikke bare en dyd av nødvendighet når man driver med avl, men har også vært en hyggelig hobby opp gjennom årene. Ettersom jeg har ødelagt en ankel, og derfor har litt problemer med å springe i utstillingsringen, kombinert med det det faktum at Nord-Norge ikke er utstillingsverdenens navle, så har det ikke vært så mange utstilling de siste årene.

For å kunne fortsette med utstilling og avl går jeg derfor over til en mindre hunderase. Valget falt på Papillon, som er både intelligent og lettlært i tillegg til å være vakker.

Det var hyggelig at du tok deg tid til å lese dette. Jeg håper du finner noe av interesse her på sidene til Kennel Sofaulven!

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

My name is Marit Vandeskog Eliassen, born in 1961, breeder and owner of Kennel Sofaulven (Sofawolf). I got my first dog, a Border Collie named Lucy, when I was 12 years old, and since I have been bitten by the bug. There have been many different dogs and breeds since.

I am teacher of Art and Crafts, and has a versatile forming professional background, a postgraduate in Management and Leadership, and Web Editor. As long as the kids were small and I was working full time as a teacher and principal, it was not much time to dogs. First, in 1995 I got my first kennel name Terjeviken, after the property wher I lived at that time, and started breeding Swedish White Elkhound. Later I continued with Eurasier. In 2012 I applied for a new kennel name, and so was Kennel Sofaulven born.

Besides courses in genetics, breeding, so I'm including trained instructor in obedience and ring secretary. In addition to the dogs, I help my husband in his Department, I paint pictures, writing, and doing web design, to name a few.

I and my husband Eystein, are living in Midt-Telemark municipality.

I have been a breedier for more than 20 years. I have also previously for over 10 years been a leader and breeding council for Swedish White Elkhound, and was in the diferent Boards and Breeding Committees. I am very interested in genetics and do a combination only if I think that this will add breed anything positive.

Dog Show is not only a virtue out of necessity, but has also been an enjoyable hobby over the years. Since I have broken an ankle, and therefore have little trouble running in the show ring, combined with the fact that Northern Norway not exhibit the world's navel, it has not been many shows lately.

Because I want to continue with showing and breeding, I therefore have changes to a smaller breed. The choice fell on Papillon, who is intelligent and easy to train, in addition to being beautiful.

It was nice that you took the time to read this. I hope you find something of interest here on the pages of Kennel Sofaulven!